Welkom op de website van Hafo Vlaams-Brabant

Reglement zware 1/2 Fond

Overeenkomst tussen New Hageland en samenspel Oplinter-Bunsbeek voor een proefperiode van 1 jaar.

Art 1. De hierboven vermelde samenspelen sloten op datum van 30 januari 2020 te Lubbeek een overeenkomst af voor het inrichten van duivenwedstrijden zware halve fond.

Art 2. Extract uit het verslag van de vergadering dd 30 januari 2020

2.1. Het eerste seizoen zal de organisatie van het overkoepelend samenspel op de zware ½ fond in handen worden genomen door het hoofdbestuur van Hafo Vlaams-Brabant. De naam van het samenspel zal zijn: Samenspel “Zware ½ fond Hafo Vlaams-Brabant”

2.2. Sportieve beslissingen

2.2.1. Elk deelnemend lokaal heeft bij stemming 1 stem en wordt gevraagd op de vergaderingen aanwezig te zijn met minstens 1 vertegenwoordiger.

2.2.2. Na de proefperiode van 1 jaar zal er een sportief bestuur aangesteld worden (1 vertegenwoordiger/lokaal) alsook zal er een nieuw hoofdbestuur worden verkozen!

2.2.3. Kosten centralisatie: de kosten van de centralisatie bedragen 25€ per lokaal.

2.2.4. Sponsoring Hafo Vlaams-Brabant op de zware ½ fond zal later meegedeeld worden aan de deelnemende lokalen.

2.2.5. Poelbrief zware ½ fond Vlaams-Brabant Dit zal dezelfde poelbrief zijn als Hafo Vlaams-Brabant (nationale poelbrief).

Art 3. New-Hageland behoudt zijn identiteit en eigen deelnemingsvoorwaarden.

Art 4. De maatschappijen van Oplinter en Bunsbeek behouden een lokale uitslag en hebben een onderling contract afgesloten.

Art 5. De maatschappij van Bunsbeek neemt enkel deel aan de interprovinciale en provinciale vluchten.

Art 6. Uitslagmaker van het samenspel: Geert Buelens.

Art 7. De uitslagen zullen aan de diverse maatschappijen digitaal worden doorgestuurd aan hun liefhebbers.

Art 8. De deelnemingszone van het samenspel is de optelsom van de speelstralen van de deelnemende maatschappijen.

Art 9. De deelnemingsvoorwaarden HAFO Vlaams Brabant evenals de nationale en provinciale sportreglementering zijn integraal van toepassing.

Deze overeenkomst werd na lezing goedgekeurd en voor akkoord ondertekend door de voorzitters van de deelnemende samenspelen zijnde New-Hageland en samenspel Oplinter-Bunsbeek en de voorzitter van het Samenspel –zware ½ fond HAFO Vlaams Brabant